Skip to main content
Знаме на Европейския съюз Знаме на Европейския съюз
The Green Track
Климат

Усилия в подкрепа на смекчаването и адаптирането към изменящия се климат

С кампанията #TheGreenTrack младите европейци градят устойчиво бъдеще. Има ключови теми, вкл. изменението на климата.

Какво представлява предизвикателството?

Изменението на климата е едно от най-големите предизвикателства пред планетата. В резултат на човешката дейност глобалните температури се покачват, по-често се срещат суши и горски пожари, моделите на валежите се променят, ледниците и снеговете се топят, а нивото на Световния океан се покачва.

Загубата на биологично разнообразие и кризата с климата са тясно свързани и взаимно се подсилват. Опазването на биологичното разнообразие и възстановяването на екосистемите са отлично средство за противодействие на последиците от изменението на климата. И обратното, унищожаването на природата ускорява глобалното затопляне, тъй като увредените екосистеми отделят въглерод, вместо да го съхраняват.

Изключително важно е през това десетилетие емисиите, причинени от човешка дейност, да намалеят наполовина, както и да се обърне тенденцията на загуба на природа. Без тази стъпка не можем да ограничим глобалното затопляне до 1,5°C.

Какъв е отговорът на ЕС?

За да постигне целта от 1,5°C, Европейският съюз си е поставил за цел да стане климатично неутрален до 2050 г. и до 2030 г. да намали емисиите си с 55 % спрямо нивата от 1990 г. За да се постигнат тези цели за декарбонизация, емисиите трябва да бъдат намалени във всички сектори на икономиката — от промишлеността и енергетиката до транспорта и земеделието. През юли 2021 г. ЕС представи подробен план за постигане на тези цели за цялата европейска икономика, в това число предложения за преразглеждане на основните европейски актове в областта на климата, енергетиката, земеползването, транспорта и данъчното облагане, за да се осигурят допълнителни намаления на емисиите до 2030 г.

Изменението на климата е заплаха за целия свят и може да бъде спряно с помощта на глобални действия. ЕС активно ангажира и подкрепя своите международни партньори по отношение на действията в областта на климата, включително с качествени данни от услугата в областта на изменението на климата на „Коперник“ (C3S).

Успоредно с намаляването на емисиите ЕС предприема действия за адаптиране към изменението на климата, за да се справи с неизбежните последици от изменението на климата.

Можете да следите напредъка на действията на ЕС в областта на климата тук.

Основните актове и стратегии на ЕС за справяне с изменението на климата са:

Тези стратегии са подкрепени от други специфични секторни инициативи, включително:

Вижте как ЕС се бори с изменението на климата

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен говори за плана на Европа да се превърне в първият въглеродно неутрален континент

 

Включете се

Не забравяйте да следите събитията на кампанията, да се ангажирате с кампанията #TheGreenTrack онлайн и да се присъедините към следващите спирки на Green Track.

Вижте текущия разговор