Skip to main content
The Green Track
Klima

Podpora úsilí o zmírnění a přizpůsobení se měnícímu se klimatu

Kampaň #TheGreenTrack zapojuje mladé Evropany do boje za udržitelnější budoucnost. Zabývá se klíčovými tématy, včetně změny klimatu.

Jaká je výzva?

Změna klimatu je jednou z největších výzev, kterým planeta čelí. V důsledku lidské činnosti se zvyšuje teplota planety, častěji se objevuje sucho a lesní požáry, mění se charakter srážek, tají ledovce a sníh a stoupá hladina světových oceánů.

Úbytek biologické rozmanitosti a klimatická krize spolu úzce souvisejí a vzájemně se posilují. Ochrana biologické rozmanitosti a obnova ekosystémů je vynikajícím prostředkem proti dopadům změny klimatu. Ničení přírody naopak urychluje globální oteplování, protože poškozené ekosystémy uvolňují uhlík, místo aby ho ukládaly.

V tomto desetiletí je nezbytné snížit emise způsobené lidskou činností na polovinu a zvrátit úbytek přírody. Bez toho nedokážeme omezit globální oteplování na 1,5 °C.

Jaká je odpověď EU?

Pro dosažení cíle omezit globální oteplování na 1,5 °C si Evropská unie stanovila cíl stát se do roku 2050 klimaticky neutrální a do roku 2030 snížit své emise o 55 % ve srovnání s rokem 1990. K dosažení těchto dekarbonizačních cílů je třeba snížit emise ve všech odvětvích hospodářství – od průmyslu a energetiky až po dopravu a zemědělství. V červenci 2021 představila EU podrobný plán pro celou evropskou ekonomiku k dosažení těchto cílů, včetně návrhů na revizi hlavních evropských právních předpisů v oblasti klimatu, energetiky, využívání půdy, dopravy a daní, aby bylo možné dosáhnout dalšího snížení emisí do roku 2030.

Změna klimatu je globální hrozbou, kterou lze řešit pouze globální reakcí. EU aktivně zapojuje své mezinárodní partnery do opatření v oblasti klimatu a podporuje je, mimo jiné pomocí kvalitních a kontrolovaných údajů ze služby Copernicus Climate Change Service (C3S).

Souběžně se snižováním emisí přijímá EU opatření na přizpůsobení se změně klimatu, aby čelila nevyhnutelným dopadům změny klimatu.

Pokrok EU v oblasti klimatu můžete sledovat zde.

Klíčové právní předpisy a strategie EU pro boj proti změně klimatu jsou:

Evropský pakt o klimatu

iniciativa EU, která vyzývá komunity a organizace k účasti na opatřeních v oblasti klimatu

Tyto strategie jsou podporovány dalšími odvětvovými iniciativami, včetně:

Podívejte se, jak EU bojuje proti změně klimatu

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová hovoří o plánu Evropy stát se prvním uhlíkově neutrálním kontinentem

 

Zapojte se

Sledujte události kampaně, zapojte se do kampaně #TheGreenTrack online a zapojte se na dalších zastávkách kampaně Green Track.

Podívejte se na probíhající konverzaci