Skip to main content
The Green Track
Klima

Støtte til tiltag for at mindske og tilpasse os til klimaændringerne

#TheGreenTrack-kampagnen inddrager unge europæere i kampen for at skabe en mere bæredygtig fremtid. Den tager fat på centrale emner, herunder klimaændringer.

Hvad er udfordringen?

Klimaændringer er en af de største udfordringer, som kloden står over for. På grund af menneskelig aktivitet stiger globale temperaturer, der er mere tørke og flere naturbrande, nedbørsmønstrene er i forandring, gletsjere og sne smelter, og det globale havniveau stiger.

Tab af biodiversitet og klimakrisen er tæt forbundet og forstærker hinanden. Beskyttelse af biodiversiteten og genopretning af økosystemerne er en fremragende metode til at modvirke konsekvenserne af klimaændringer. Omvendt fremskynder ødelæggelse af naturen global opvarmning, hvor de beskadigede økosystemer frigiver kulstof i stedet for at lagre det.

Det er afgørende, at vi får halveret de emissioner, der skyldes menneskelig aktivitet, og får vendt naturtabet i dette årti. Uden dette kan vi ikke begrænse den globale opvarmning til 1,5 °C. 

Hvad gør EU?

For at nå målet om 1,5 °C har Den Europæiske Union sat sig for at blive klimaneutral inden 2050 og reducere sine emissioner med 55 % inden 2030 sammenlignet med 1990-niveauer. For at nå disse dekarboniseringsmål skal emissionerne reduceres i alle sektorer i økonomien – fra industri og energi til transport og landbrug. I juli 2021 fremlagde EU en detaljeret plan for hele den europæiske økonomi med henblik på at nå disse mål, herunder forslag til at revidere den vigtigste europæiske lovgivning om klima, energi, arealanvendelse, transport og beskatning, så vi kan gennemføre de ekstra emissionsreduktioner inden 2030.

Klimaændringer er en global trussel og kan kun stoppes med en global indsats. EU inddrager og støtter aktivt sine internationale partnere i klimaindsatsen, blandt andet med kvalitetskontrollerede data fra Copernicus-klimaændringstjenesten (C3S).

Parallelt med emissionsreduktionen har EU indsatser vedrørende klimatilpasning, for at imødegå de uundgåelige konsekvenser af klimaændringerne.

Hold øje med status for EU’s klimaindsats her.

EU’s vigtigste love og strategier til tackling af klimaændringer er:

2030-klimaplan

Kommissionens forslag om at skære ned på drivhusgasemissioner med mindst 55 % inden 2030

Disse strategier understøttes af andre sektorspecifikke initiativer, herunder:

Se, hvordan EU bekæmper klimaændringer

Formand for Europa-Kommissionen Ursula von der Leyen taler om Europas plan om at blive det første CO2-neutrale kontinent

 

Vær med

Husk at følge kampagnens arrangementer, blive en del af #TheGreenTrack-kampagnen på internettet og deltage på de næste Green Track Stops.

Snakken er i gang – se, hvad der bliver sagt