Skip to main content
The Green Track
Kliima

Toetavad tegevused kliimamuutuste leevendamiseks ja meie muutuva kliimaga kohanemiseks

Kampaania #TheGreenTrack kaasab Euroopa noori võitlusse kestlikuma tuleviku loomise nimel. See käsitleb olulisi teemasid, sealhulgas kliimamuutust.

Mis on väljakutseks?

Kliimamuutus on planeedi ees üks suurimaid väljakutseid. Inimtegevuse tagajärjel tõusevad ülemaailmne temperatuur ja meretase, sagenevad põuad ja metsatulekahjud, muutuvad sademete mustrid ning sulavad liustikud ja lumi.

Bioloogilise mitmekesisuse vähenemine ja kliimakriis on omavahel tihedalt seotud ning vastastikku tugevdavad. Bioloogilise mitmekesisuse kaitsmine ja ökosüsteemide taastamine on suurepärane vahend kliimamuutuse mõjude vastu võitlemiseks. Vastupidi, looduse hävitamine kiirendab globaalset soojenemist ning kahjustatud ökosüsteemid eraldavad süsinikku, selle asemel, et seda talletada.

Inimtegevusest põhjustatud heitkoguste vähendamine poole võrra ja looduse kadumise tagasipööramine on sellel kümnendil hädavajalik. Ilma selleta ei saa me piirata globaalset soojenemist 1,5 °C-ni.

Kuidas EL vastab?

1,5 °C eesmärgi saavutamiseks on Euroopa Liit seadnud endale eesmärgiks muutuda 2050. aastaks kliimaneutraalseks ja vähendada 2030. aastaks heitkoguseid 55 % võrreldes 1990. aasta tasemega. Nende CO2-heite vähendamise eesmärkide saavutamiseks tuleb heitkoguseid vähendada kõigis majandussektorites alates tööstusest ja energeetikast kuni transpordi ja põllumajanduseni. EL esitas 2021. aasta juulis üksikasjaliku kava nende eesmärkide saavutamiseks kogu Euroopa majanduses, sealhulgas ettepanekud peamiste Euroopa kliima-, energia-, maakasutus-, transpordi- ja maksuseaduste läbivaatamiseks, et saavutada 2030. aastaks täiendav heitkoguste vähenemine.

Kliimamuutus on üleilmne oht ja sellega saab tegeleda ainult üleilmselt reageerides. EL kaasab ja toetab aktiivselt oma rahvusvahelisi partnereid kliimameetmete vallas, sealhulgas Copernicuse kliimamuutuste teenuse (C3S) kontrollitud kvaliteediga andmetega.

Paralleelselt heitkoguste vähendamisega võtab EL meetmeid kliimaga kohanemiseks, et tulla toime kliimamuutuste vältimatute mõjudega.

ELi kliimameetmete edenemist saab jälgida siin.

Peamised ELi seadused ja strateegiad kliimamuutustega võitlemiseks on järgmised:

Euroopa kliimapakt

ELi algatus, mis kutsub kogukondi ja organisatsioone kliimameetmetes osalema

Neid strateegiaid toetavad muud sektorispetsiifilised algatused, sealhulgas:

Vaadake, kuidas EL võitleb kliimamuutuse vastu

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen räägib Euroopa kavast saada esimeseks süsinikuneutraalseks maailmajaoks

 

Liituge

Jälgige kindlasti kampaania sündmusi, osalege kampaanias #TheGreenTrack ja hüpake rongile järgmistes Green Track peatustes.

Vaadake käimasolevat vestlust