Skip to main content
The Green Track
Ilmasto

Ilmastonmuutoksen lieventämistä ja muuttuvaan ilmastoon sopeutumista tukevien toimien edistäminen

#TheGreenTrack innostaa nuoria eurooppalaisia toimimaan kestävämmän tulevaisuuden puolesta. Keskeisenä aiheena on muun muassa ilmastonmuutos.

Mikä on haasteena?

Ilmastonmuutos on yksi isoimmista planeettaamme kohdistuvista haasteista. Ihmisen toiminnan vaikutuksesta ilmasto lämpenee, kuivuus ja metsäpalot yleistyvät, sademäärät muuttuvat, jäätiköt ja lumi sulavat ja merenpinta nousee eri puolilla maailmaa.

Luonnon monimuotoisuuden väheneminen ja ilmastokriisi ovat tiiviisti yhteydessä toisiinsa ja vahvistavat toistensa vaikutuksia. Luonnon monimuotoisuuden suojeleminen ja ekosysteemien ennallistaminen ovat erinomaisia keinoja ilmastonmuutoksen vaikutusten torjumisessa. Luonnon tuhoaminen puolestaan nopeuttaa ilmaston lämpenemistä, sillä vahingoittuneet ekosysteemit vapauttavat hiilidioksidia sen sitomisen sijaan.

Ihmisen toiminnan aiheuttamien päästöjen puolittaminen ja luonnon monimuotoisuuden köyhtymiseen johtavan suuntauksen kääntäminen tämän vuosikymmenen kuluessa on oleellisen tärkeää. Ilman näitä toimia emme voi pysäyttää ilmaston lämpenemistä 1,5 asteeseen.

Mikä EU:n vastaus on?

Euroopan unioni on asettanut itselleen tavoitteen saavuttaa ilmastoneutraalius vuoteen 2050 mennessä ja vähentää päästöjä 55 prosentilla vuoteen 2030 mennessä vuoden 1990 tasoon verrattuna, jotta 1,5 asteen tavoite voidaan saavuttaa. Päästöjä on vähennettävä kaikilla talouden aloilla teollisuudesta energiantuotantoon ja liikenteestä maatalouteen, jotta hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteet olisivat saavutettavissa. EU esitteli heinäkuussa 2021 koko Euroopan talouden kattavan yksityiskohtaisen suunnitelman näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Suunnitelma sisälsi ehdotuksia tärkeimpien eurooppalaisten ilmastoa, energiaa, maankäyttöä, liikennettä ja verotusta koskevien lakien uudistamiseksi, jotta ylimääräiset päästövähennykset voitaisiin toteuttaa vuoteen 2030 mennessä.

Ilmastonmuutos on maailmanlaajuinen uhka, jota voidaan torjua vain maailmanlaajuisilla toimilla. EU tukee aktiivisesti kansainvälisiä kumppaneitaan ilmastotoimissa, esimerkiksi tarjoamalla luotettavia tietoja Copernicuksen ilmastonmuutosta koskevan palvelun (C3S) kautta.

Päästöjen vähentämisen lisäksi EU toimii ilmastonmuutokseen sopeutumisen puolesta, jotta ilmastonmuutoksen vääjäämättömät vaikutukset voitaisiin kohdata.

Voit seurata EU:n ilmastotoimien edistymistä täällä.

EU:n tärkeimmät lait ja strategiat ilmastonmuutoksen torjumiseksi ovat:

Näitä strategioita tukevat muut alakohtaiset aloitteet, muun muassa:

Katso, miten EU torjuu ilmastonmuutosta

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen kertoo Euroopan tavoitteesta olla ensimmäinen hiilineutraali maanosa

 

Tule mukaan

Tutustu kampanjan tapahtumiin, seuraa #TheGreenTrack-kampanjaa verkossa ja osallistu seuraaviin Green Track Stops -tapahtumiin.

Seuraa käynnissä olevaa keskustelua