Skip to main content
Zastava Europske unije Zastava Europske unije
The Green Track
Klima

Podržavanje nastojanja za ublažavanje naše promjenjive klime i prilagodba njoj

Kampanja #TheGreenTrack angažira mlade Europljane u borbi za izgradnju održivije budućnosti. Bavi se ključnim temama poput klimatskih promjena.

Što je izazov?

Klimatske promjene predstavljaju jedan od najvećih izazova s kojima se susreće naš planet. Zbog čovjekova djelovanja rastu globalne temperature, češće su poplave i šumski požari, mijenjaju se uzorci padalina, tope se ledenjaci i snijeg te raste globalna razina mora.

Gubitak bioraznolikosti i klimatska kriza blisko su povezani i uzajamno se osnažuju. Zaštita bioraznolikosti i obnova ekosustava sjajni su načini borbe protiv učinaka klimatskih promjena. Nasuprot tome, uništavanje prirode ubrzava globalno zatopljavanje, a oštećeni ekosustavi otpuštaju ugljik umjesto da ga pohranjuju.

U ovom je desetljeću ključno prepoloviti emisije uzrokovane ljudskim aktivnostima i preobratiti prirodni gubitak. Bez toga ne možemo ograničiti globalno zagrijavanje na 1,5 °C.

Koji je odgovor EU-a?

Da bi postigla cilj od1,5 °C, Europska unija postavila si je cilj da postane klimatski neutralna do 2050. te da do 2030. smanji svoje emisije za 55 % u usporedbi s razinama iz 1990. Da bi se postigli ti ciljevi dekarbonizacije, emisije se moraju smanjiti u svim sektorima gospodarstva, od industrije i energije do prijevoza i poljoprivrede. EU je u srpnju 2021. predstavio detaljan plan kako bi čitavo europsko gospodarstvo postiglo te ciljeve, što uključuje prijedloge revizije glavnih europskih zakona o klimi, energiji, korištenju zemljišta, prijevozu i oporezivanju kako bi se ostvarila dodatna smanjenja emisija do 2030.

Klimatske promjene predstavljaju globalnu prijetnju i na njih se može odgovoriti samo globalno. EU se aktivno uključuje i podržava svoje međunarodne partnere u djelovanju u području klime, uključujući kvalitetne podatke usluga klimatskih promjena programa Copernicus (C3S).

Usporedno sa smanjenjem emisija EU djeluje u području prilagodbe klimatskim promjenama kako bi se suočio s neizbježnim učincima klimatskih promjena.

Ovdje možete pratiti napredak djelovanja u području klime.

Ključni zakoni i strategije EU-a za rješavanje pitanja klimatskih promjena jesu:

europski zeleni plan

naš plan djelovanja za preobrazbu EU-a u klimatski neutralno i kružno gospodarstvo

europski klimatski pakt

inicijativa EU-a kojom se zajednice i organizacije poziva da sudjeluju u djelovanju u području klime

Te strategije podržavaju ostale sektorske inicijative kao što su:

Pogledajte kako se EU bori protiv klimatskih promjena

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen govori o planu Europe da postane prvi ugljično neutralan kontinent

 

Uključite se

Svakako pratite događanja u sklopu kampanje, uključite se u kampanju #TheGreenTrack na mreži i pridružite nam se na sljedećim stanicama Green Track stops.

Provjerite o čemu se trenutačno razgovara