Skip to main content
The Green Track
Klimatas

Parama pastangoms sušvelninti klimato kaitą ir prie jos prisitaikyti

Kampanija #TheGreenTrack įtraukia jaunuosius europiečius į kovą už tvaresnę ateitį. Ji skirta svarbiausioms temoms, įskaitant klimato kaitą.

Su kokiu iššūkiu susiduriame?

Klimato kaita yra vienas didžiausių planetos iššūkių. Dėl žmogaus veiklos kyla pasaulinė temperatūra, dažniau kyla sausros ir gaisrai, keičiasi kritulių pobūdis, tirpsta ledynai ir sniegas, kyla pasaulinis jūros lygis.

Biologinės įvairovės nykimas ir klimato krizė yra glaudžiai susiję ir vienas kitą stiprina. Biologinės įvairovės apsauga ir ekosistemų atkūrimas yra puiki priemonė kovoti su klimato kaitos poveikiu. O gamtos niokojimas spartina visuotinį atšilimą, nes pažeistos ekosistemos, užuot kaupusios anglies dioksidą, jį išskiria.

Per šį dešimtmetį būtina perpus sumažinti žmogaus veiklos išmetamą teršalų kiekį ir sustabdyti gamtos nykimą. Jei to nepadarysime, negalėsime apriboti pasaulinio atšilimo iki 1,5 °C.

Kokios yra ES atsako priemonės?

Siekdama įgyvendinti 1,5 °C tikslą, Europos Sąjunga užsibrėžė iki 2050 m. tapti neutralaus poveikio klimatui ir iki 2030 m. sumažinti išmetamą teršalų kiekį 55 proc., palyginti su 1990 m. lygiu. Norint pasiekti šiuos anglies dioksido išmetimo mažinimo tikslus, išmetamas teršalų kiekis turi būti mažinamas visuose ekonomikos sektoriuose – nuo pramonės ir energetikos iki transporto ir žemės ūkio. 2021 m. liepos mėn. ES pristatė išsamų Europos ekonomikos planą šiems tikslams pasiekti, įskaitant siūlymus peržiūrėti pagrindinius Europos klimato, energetikos, žemės naudojimo, transporto ir mokesčių teisės aktus, kad 2030 m. būtų galima papildomai sumažinti išmetamą teršalų kiekį.

Klimato kaita yra pasaulinė grėsmė, kurią galima įveikti tik imantis veiksmų globaliu mastu. ES aktyviai bendradarbiauja su tarptautiniais partneriais klimato kaitos srityje ir juos remia, be kita ko, naudodama „Copernicus“ klimato kaitos paslaugos (C3S) kontroliuojamos kokybės duomenis.

Kartu su išmetamųjų teršalų mažinimu ES imasi prisitaikymo prie klimato kaitos veiksmų, kad galėtų atremti neišvengiamą klimato kaitos poveikį.

ES pažangą klimato kaitos srityje galite stebėti čia.

Pagrindiniai ES teisės aktai ir strategijos, skirti kovai su klimato kaita:

Europos klimato paktas

ES iniciatyva, kuria bendruomenės ir organizacijos kviečiamos dalyvauti klimato kaitos veiksmuose

Šias strategijas remia kitos konkretiems sektoriams skirtos iniciatyvos, tarp kurių yra:

Sužinokite, kaip ES kovoja su klimato kaita

Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen kalba apie Europos planą tapti pirmuoju žemynu, neišskiriančiu anglies dioksido.

 

Dalyvaukite

Būtinai sekite kampanijos renginius, dalyvaukite kampanijoje #TheGreenTrack internete ir prisijunkite prie kitų „Green Track stops“ stotelių.

Sužinokite, apie ką kalbama