Skip to main content
The Green Track
Klimats

Atbalsts centieniem mazināt mūsu klimata pārmaiņas un pielāgoties tām

#TheGreenTrack kampaņa iesaista jaunos eiropiešus cīņā, lai veidotu ilgtspējīgāku nākotni. Tajā uzmanība pievērsta galvenajām tēmām, tostarp klimata pārmaiņām.

Kāda ir problēma?

Klimata pārmaiņas ir viena no lielākajām problēmām, ar ko saskaras planēta. Cilvēka darbības ietekmē zemeslodes temperatūra paaugstinās, biežāk sastopams sausums un meža ugunsgrēki, mainās nokrišņu daudzums, kūst ledāji un sniegs, kā arī paaugstinās jūras līmenis.

Bioloģiskās daudzveidības samazināšanās un klimata krīze ir cieši saistītas un viena otru pastiprina. Bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un ekosistēmu atjaunošana ir lielisks līdzeklis, lai cīnītos pret klimata pārmaiņu ietekmi. Un otrādi — dabas iznīcināšana paātrina globālo sasilšanu, bojātās ekosistēmas izdala oglekli, nevis to uzglabā.

Šajā desmitgadē ir būtiski uz pusi samazināt cilvēka darbības radītās emisijas un novērst zaudējumus dabai. To nedarot, mēs nevaram ierobežot globālo sasilšanu līdz 1,5°C.

Kāda ir ES reakcija?

Lai sasniegtu 1,5°C mērķi, Eiropas Savienība ir izvirzījusi sev mērķi līdz 2050. gadam kļūt klimatneitrālai un līdz 2030. gadam samazināt emisijas par 55 % salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni. Lai sasniegtu šos dekarbonizācijas mērķus, emisijas ir jāsamazina visās ekonomikas nozarēs — no rūpniecības un enerģētikas līdz transportam un lauksaimniecībai. 2021. gada jūlijā ES iesniedza sīki izstrādātu plānu attiecībā uz visu Eiropas ekonomiku, kā sasniegt šos mērķus, tostarp priekšlikumus par galveno Eiropas klimata, enerģētikas, zemes izmantošanas, transporta un nodokļu tiesību aktu pārskatīšanu, lai nodrošinātu papildu emisiju samazinājumus 2030. gadam.

Klimata pārmaiņas ir globāls apdraudējums, un to var novērst tikai reaģējot globāli. ES aktīvi iesaista un atbalsta savus starptautiskos partnerus klimatrīcībā, tostarp, izmantojot kvalitātes ziņā kontrolētus datus no Copernicus klimata pārmaiņu uzraudzības pakalpojuma (C3S).

Paralēli emisiju samazināšanai ES veic pasākumus, lai pielāgotos klimatam, lai stātos pretī neizbēgamajām klimata pārmaiņu sekām.

Šeit varat izsekot ES klimatrīcības attīstībai.

Galvenie ES tiesību akti un stratēģijas cīņai ar klimata pārmaiņām:

Šīs stratēģijas saņem atbalstu no citām nozarēm specifiskām iniciatīvām, tostarp:

Skatiet, kā ES cīnās ar klimata pārmaiņām

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena runā par Eiropas plānu kļūt par pirmo oglekļneitrālo pasaules daļu

 

Iesaistieties

Noteikti sekojiet līdzi kampaņas notikumiem, iesaistieties kampaņā #TheGreenTrack tiešsaistē un pievienojieties nākamajām Green Track pieturvietām.

Apskatiet notiekošo sarunu