Skip to main content
The Green Track
Klimaat

Ondersteuning van inspanningen om klimaatverandering te beperken en ons hieraan aan te passen

#TheGreenTrack campagne betrekt jonge Europeanen bij de strijd voor een duurzamere toekomst en behandelt belangrijke onderwerpen, zoals klimaatverandering.

Wat is de uitdaging?

Klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen waarmee onze planeet te maken heeft. De temperaturen wereldwijd stijgen, droogte en natuurbranden komen vaker voor, neerslagpatronen veranderen, gletsjers en sneeuw smelten en de mondiale zeespiegel stijgt, allemaal vanwege menselijke activiteit.

Het verlies van biodiversiteit en de klimaatcrisis zijn nauw aan elkaar verwant en versterken elkaar. Bescherming van biodiversiteit en herstel van ecosystemen is een uitstekende manier om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan. Van de andere kant versnelt de vernietiging van de natuur het proces van de opwarming van de aarde, omdat koolstof niet wordt opgeslagen maar vrijkomt.

Het is essentieel dat we de komende tien jaar de emissies door menselijke activiteiten halveren en het verlies aan natuur terugdraaien. Als we dit niet doen, kunnen we de opwarming van de aarde niet tot 1,5 °C beperken.

Wat is het antwoord van de EU?

Om te voldoen aan de doelstelling van 1,5 °C, heeft de Europese Unie zichzelf het doel gesteld om in 2050 klimaatneutraal te zijn en de emissies in 2030 te hebben teruggebracht tot 55 % van het niveau in 1990. Om deze decarbonisatiedoelstellingen te bereiken, moeten emissies in alle sectoren van de economie worden verminderd, van industrie en energie tot transport en landbouw. In juli 2021 presenteerde de EU een gedetailleerd plan voor de gehele Europese economie om deze doelen te bereiken, inclusief voorstellen om de belangrijkste Europese wetgeving op het gebied van klimaat, energie, landgebruik, transport en belasting te herzien, om de extra emissiereductie voor 2030 te behalen.

Klimaatverandering is een wereldwijde bedreiging en kan alleen worden opgelost met een wereldwijd antwoord. De EU werkt actief samen met internationale partners op het gebied van klimaatactie en ondersteunt hen, onder andere met op kwaliteit gecontroleerde gegevens van de dienst van Copernicus voor klimaatverandering (C3S).

Naast emissiereductie onderneemt de EU actie op het gebied van klimaataanpassing, om de onvermijdbare gevolgen van klimaatverandering het hoofd te bieden.

De voortgang van de klimaatactie van de EU volg je hier.

De belangrijkste wetgeving en strategieën van de EU om klimaatverandering het hoofd te bieden, zijn:

Europese Green Deal

onze routekaart om de EU te veranderen in een klimaatneutrale en circulaire economie

Europees klimaatpact

een EU-initiatief dat gemeenschappen en organisaties uitnodigt deel te nemen aan klimaatactie

Deze strategieën worden ondersteund door andere sectorspecifieke initiatieven, waaronder:

Zie hoe de EU klimaatverandering bestrijdt

Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen praat over het Europese plan om het eerste koolstofneutrale continent te worden

 

Lever ook een bijdrage

Houd de campagne-evenementen bij, volg #TheGreenTrack campagne online en doe mee met de volgende Green Track Stops.

Volg het gesprek