Skip to main content
The Green Track
Klíma

Podporovanie úsilia o zmiernenie zmeny klímy a prispôsobenie sa meniacej klíme

Kampaň #TheGreenTrack zapája mladých Európanov do boja za budovanie udržateľnejšej budúcnosti. Riešia sa ňou kľúčové témy vrátane zmeny klímy.

V čom spočíva výzva?

Zmena klímy je jednou z najväčších výziev, pred ktorými stojí naša planéta. Vplyvom ľudskej činnosti stúpajú globálne teploty, suchá a lesné požiare sú čoraz častejšie, menia sa režimy zrážok, sneh aj ľadovce sa topia a hladina svetových morí stúpa.

Strata biodiverzity a kríza v oblasti klímy sú úzko spojené a vzájomne sa posilňujú. Ochrana biodiverzity a obnova ekosystémov sú mimoriadne vhodnými prostriedkami na odvrátenie dôsledkov zmeny klímy. Naopak ničením prírody sa urýchľuje globálne otepľovanie, keďže poškodené ekosysémy uvoľňujú uhlík namiesto toho, aby ho uchovávali.

Zníženie emisií spôsobených ľudskou činnosťou na polovicu a zvrátenie straty prírody sú v tomto desaťročí zásadné. Bez nich totiž nedokážeme obmedziť globálne otepľovanie na 1,5 °C.

Aká je reakcia EÚ?

Na dosiahnutie obmedzenia 1,5° C si Európska únia stanovila cieľ, že sa do roku 2050 stane klimaticky neutrálnym kontinentom a do roku 2030 zníži svoje emisie o 55 % oproti úrovniam z roku 1990. V záujme dosiahnutia týchto dekarbonizačných cieľov sa musia emisie znížiť vo všetkých odvetviach hospodárstva, od priemyslu a energetiky až po dopravu a poľnohospodárstvo. V júli 2021 predstavila EÚ podrobný plán pre celé európske hospodárstvo zameraný na dosiahnutie týchto cieľov vrátane návrhov na zrevidovanie hlavných európskych právnych predpisov o klíme, energetike, využívaní pôdy, doprave a daniach, aby splnila dodatočné zníženie emisií do roku 2030.

Zmena klímy je globálnou hrozbou, jej riešenie je možné len globálnou reakciou. EÚ aktívne angažuje a podporuje svojich medzinárodných partnerov v súvislosti s opatreniami v oblasti klímy, a to pomocou dát kontrolovanej kvality získaných zo služby monitorovania zmeny klímy programu Copernicus (C3S).

Súbežne so znižovaním emisií podniká EÚ aj opatrenia na prispôsobovanie sa zmene klímy s cieľom čeliť neodvratným dôsledkom zmeny klímy.

Pokrok EÚ v oblasti klímy môžete sledovať tu.

Právne predpisy a stratégie EÚ zamerané na riešenie zmeny klímy:

Ďalšie odvetvové iniciatívy na podporu týchto stratégií:

Pozrite sa, ako EÚ bojuje proti zmene klímy

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen hovorí o pláne Európy stať sa prvým klimaticky neutrálnym kontinentom

 

Zapojte sa

Sledujte podujatia kampane, zapojte sa do online kampane #TheGreenTrack a nastúpte na ďalších zastávkach zelenej koľaje Green Track.

Pozrite si aktuálnu konverzáciu