Skip to main content
The Green Track
Podnebje

Podpora prizadevanjem za blažitev podnebnih sprememb in prilagajanje nanje

Kampanja #TheGreenTrack vključuje mlade Evropejce v boj za bolj trajnostno prihodnost. Naslavlja ključne teme, vključno s podnebnimi spremembami.

Kakšen je izziv?

Podnebne spremembe so eden izmed največjih izzivov našega planeta. Pod vplivom človekovih dejanj globalne temperature naraščajo, suša in požari v naravi so pogostejši, vzorci padavin se spreminjajo, ledeniki in sneg se topijo, gladina morja pa narašča.

Izguba biotske raznovrstnosti in podnebna kriza sta tesno povezani in se medsebojno krepita. Varovanje biotske raznovrstnosti in obnavljanje ekosistemov je odlično sredstvo za preprečevanje učinkov podnebnih sprememb. Na drugi strani pa uničevanje narave pospešuje globalno segrevanje, saj poškodovani ekosistemi sproščajo ogljik, namesto da bi ga shranjevali.

Prepolovitev emisij, ki so posledica človekovih dejavnosti, in zaustavitev izgube narave v tem desetletju je ključnega pomena. Brez tega ne moremo omejiti globalnega segrevanja na 1,5 °C. 

Kakšen je odziv EU?

Evropska unija si je za dosego cilja 1,5 °C zastavila, da bo do leta 2050 postala podnebno nevtralna in da bo do leta 2030 zmanjšala svoje emisije za 55 % v primerjavi z letom 1990. Za doseganje teh ciljev razogljičenja je treba emisije zmanjšati v vseh gospodarskih sektorjih – od industrije in energije do transporta in kmetijstva. Julija 2021 je EU predstavila podroben načrt za dosego teh ciljev v celotnem evropskem gospodarstvu, vključno s predlogi za spremembo glavnih evropskih zakonov o podnebju, energiji, rabi zemljišč, prometu in obdavčitvi, da bi dosegli dodatno zmanjšanje emisij do leta 2030.

Podnebne spremembe so globalna grožnja, na katero se je mogoče odzvati le globalno. EU dejavno sodeluje in podpira svoje mednarodne partnerje pri podnebnih ukrepih, med drugim tudi s kakovostno nadzorovanimi podatki iz storitve programa Copernicus za spremljanje podnebnih sprememb (C3S).

Vzporedno z zmanjševanjem emisij EU sprejema ukrepe za prilagajanje podnebnim spremembam za soočenje z neizogibnimi posledicami podnebnih sprememb.

Tukaj lahko spremljate napredek EU na področju podnebnih ukrepov.

Ključni zakoni in strategije EU za spopadanje s podnebnimi spremembami:

Te strategije so podprte z drugimi sektorskimi pobudami, ki vključujejo:

Oglejte si, kako se EU bori proti podnebnim spremembam

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen o načrtu Evrope, da postane prva ogljično nevtralna celina

 

Vključite se

Spremljajte dogodke kampanje in sodelujte v kampanji #TheGreenTrack na spletu ter se pridružite naslednjim postajam Green Track stops.

Preverite pogovor v teku